ಬೋಧಕರು

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವೇತನರಹಿತ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

೧.   ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಶಶಿಧರ್
೨.   ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ
೩.   ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್
೪.   ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಯುವರಾಜ್
೫.   ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ವಿನೀತ್
೬.   ಶ್ರೀ ಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ವಿನಯ್
೭.   ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಾನಸ ವಿನಯ್
೮.   ಶ್ರೀ ಮತಿ ಅನುಷ ಕಾಮತ
೯.   ಶ್ರೀ ಮತಿ ಚೇತನಾ ಗವಾಸ್ಕರ್
೧೦. ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಚಿತ್ರ ಏನ್ ಗೌಡ
೧೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುರೇಶ
೧೨. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ
೧೩. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ನಾಡಿಗ್